Kup
                                bilet ONLINE
Find us on Facebook

Aktualności

Majowe propozycje szkolne

Przenosiny i pierwszy etap adaptacji w Teatrze Rondo za nami. Miło nam poinformować, że kino REJS od połowy maja wraca z propozycją seansów szkolnych. Więcej ...

Majowe seanse kina Rejs

Zapraszamy do zapoznania się z majowym repertuarem kina Rejs. Pierwsze seanse w gościnnej przestrzeni OT RONDO już w sobotę, 11 maja. Więcej ...

DNI SĄSIADA

Zapraszamy naszych sąsiadów z Zatorza na 3 dni atrakcji - pikniki, animacje dla dzieci, koncerty i spektakle to tylko niektóre propozycje Więcej ...

Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Do 25 maja czekamy na zgłoszenia do 28 edycji Festiwalu Więcej ...

Podsumowanie 8 Wspaniałych

Zapraszamy 17 maja na godz. 12.00 do sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku Więcej ...

Rejsowe seanse w RONDZIE

Na czas remontu Emceku pokazy kina REJS organizowane będą w O.T. RONDO przy ul. Niedziałkowskiego 5a. Połączona kasa kina REJS i RONDA czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 18.00 oraz pół godziny przed każdym seansem. Więcej ...

SALWA 2019

Zbliża się majówka, a wraz z nią SALWA, czyli największy w naszym mieście festiwal uliczny z muzyką i sztuką na żywo. Już 5 maja na ulicy Wojska Polskiego wśród wielu propozycji koncertów, pokazów i spektakli spotkacie także instruktorki i wolontariuszki warsztatów MANUFAKTURY i KORALIKÓW BEZ LIKU. Więcej ...

Remont budynku Emceku

Od 18 kwietnia do końca roku planowane są prace remontowe i termomodernizacyjne w budynku Emceku. Więcej ...

Konkurs na plakat społeczny pod hasłem "NIE dla handlu ludźmi"

Protokół posiedzenia jury w konkursie plastycznym ?NIE dla handlu ludźmi?

W dniu 17 listopada 2016 w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku powołano jury konkursu plastycznego ?NIE dla handlu ludźmi? na plakat i hasło w składzie:

- Beata Zgodzińska-Wojciechowska
- Agnieszka Pienkos
- Grzegorz Szczepłocki

Jury, po wnikliwej ocenie wszystkich nadesłanych prac, postanowiło przyznać:
3. miejsce - Ewelinie Fabiańczyk
2. miejsce - Dominikowi Strzelbickiemu
1. miejsce - Oliwii Abryckiej

Jury postanowiło ponadto zakwalifikować na wystawę prace następujących autorów:
- Jan Godek
- Karolina Koba
- Aleksandra Skowrońska
- Alicja Gilla
- Katarzyna Baran

Jury podkreśliło wysoki poziom wszystkich nadesłanych prac. Specjalne słowa podziękowania jurorzy skierowali do opiekunów merytorycznych autorów zwycięskich i wyróżnionych prac: Piotra Igora Salaty oraz Kingi Zaborowskiej i Katarzyny Tomasiak.

Wręczenie nagród odbędzie się w sali kina REJS w poniedziałek, 21 listopada 2016, o godz. 13.00 podczas konferencji zamykającej projekt ?STOP dla handlu ludźmi - świadomość najlepszą formą zapobiegania?. Podczas spotkania ? oprócz wręczenia nagród ? została zaplanowana debata z udziałem zaproszonych gości oraz pokazy filmów społecznych.

Nagrodzone i wyróżnione prace będzie można podziwiać w holu kina REJS podczas trwania festiwalu MIEJSCE KOBIET, do 27 listopada 2016.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Organizatorzy konkursu:
Stowarzyszenie Triny Papisten
kino REJS Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku

.

.

.

2. edycja konkursu plastycznego

?NIE DLA HANDLU LUDŹMI?

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
na projekt plakatu społecznego wraz z hasłem

Stowarzyszenie Triny Papisten i kino REJS Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu słupskiego do udziału w konkursie na projekt plakatu społecznego będącego ilustracją hasła ?NIE dla handlu ludźmi?. Konkurs ten jest zwieńczeniem i podsumowaniem cyklu spotkań z młodzieżą na temat zagrożeń związanych ze zjawiskiem współczesnego niewolnictwa, organizowanych przez Stowarzyszenie Triny Papisten w roku szkolnym 2016/2017.

Niewolnictwo to zjawisko społeczne, którego istotą jest wykorzystanie pewnej grupy ludzi dla korzyści innych. Z człowieka i jego ubóstwa materialnego i psychicznego, stworzono źródło dochodu. Współczesne niewolnictwo przybiera różne formy, np.: seksbiznesu, pracy przymusowej, handlu organami i przymuszania do żebractwa. Szokującą prawdą jest to, że obecnie na świecie żyje około 27 mln niewolników. To więcej niż kiedykolwiek. Niewolników można spotkać wszędzie, są w Indiach, Azji, Afryce, Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej. Według Rady Europejskiej co roku ofiarami handlu z Polski pada ok. 15 tys. osób. Polska jest krajem pochodzenia ofiar (ofiary z Polski wywozi się do większości państw europejskich: Niemcy, Holandia, Belgia, Hiszpania, Grecja, Włochy, Wielka Brytania), docelowym (głównie dla ofiar zza granicy wschodniej: Białorusi, Bułgarii, Rumunii, Ukrainy) oraz tranzytowym (przez teren Polski biegnie szlak handlu ludźmi, głównie ze Wschodu na Zachód).

Problem ?współczesnych form niewolnictwa? może dotyczyć każdego. Najskuteczniejszą metodą walki jest wzmożona czujność, wynikająca z posiadanej wiedzy na temat tego procederu. Celem naszego konkursu jest uświadomienie młodzieży, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, że zagrożenie współczesnym niewolnictwem jest realne i że można się przed bronić poprzez wzrost wiedzy i świadomości.

Zapraszamy do udziału w Konkursie.

W imieniu organizatora:
Elżbieta Łukaszus-Mijewska
Prezeska Stowarzyszenia Triny Papisten
kino Rejs, Młodzieżowe Centrum Kultury
aleja 3 Maja 22, 76-200 Słupsk
kinorejs@wp.pl, tel. 59 84 354 34

.

Regulamin Konkursu ?NIE DLA HANDLU LUDŹMI"

1. Organizatorem Konkursu ?NIE dla handlu ludźmi? jest Stowarzyszenie Triny Papisten i Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku.
2. Przedmiotem Konkursu jest praca plastyczna wraz z opracowanym indywidualnym hasłem, będąca plakatem społecznym ilustrującym przeciwstawienie się zjawisku handlu ludźmi.
3. Technika wykonania plakatu jest dowolna, format winien się mieścić w granicach między A3 do B1 a hasło powinno być umieszczone na plakacie.
4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu słupskiego.
5. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.
6. Prace można składać osobiście lub nadsyłać pocztą na adres: kino REJS, Młodzieżowe Centrum Kultury,
al. 3 Maja 22, 76-200 Słupsk) z dopiskiem ?konkurs: NIE DLA HANDLU LUDŻMI? w terminie do 16 listopada 2016r (decyduje data potwierdzenia przyjęcia pracy przez kino REJS). Prace dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie wezmą udziału w konkursie.
7. Wraz z pracą Uczestnik Konkursu winien dołączyć Kartę Zgłoszenia zawierającą tytuł pracy oraz pełne dane osobowe. W przypadku prac zbiorowych prosimy o dostarczenie informacji o każdym autorze.
8. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca własna, niepublikowana
i nienagradzana w innych konkursach.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji prac nadesłanych, w szczególności nagrodzonych i wyróżnionych, bez dodatkowej zgody autora i bez honorarium.
10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.
11. Organizatorzy powołają kompetentne Jury do oceny nadesłanych prac.
12. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Planuje się przyznać trzy nagrody. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród, jak również do nieprzyznania nagrody.
13. Organizatorzy ogłoszą wynik Konkursu w dniu 18 listopada 2016r na stronie www.kinorejs.emcek.pl (w zakładce konkursu ?NIE DLA HANDLU LUDŻMI?). Nagrody zostaną wręczone 21 listopada 2016r o godz. 13.00 w kinie REJS.
14. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie i celu realizacji oraz rozstrzygnięcia Konkursu jak również wydania nagrody. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz do odwołania Konkursu, bez podawania przyczyn.
16. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
17. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmują Organizatorzy Konkursu.

.

Karta zgłoszenia:

.
.
.

Prace z dopiskiem ?Konkurs: NIE dla handlu ludźmi? prosimy nadsyłać na adres:
kino REJS
Młodzieżowe Centrum Kultury
al. 3 Maja 22
76-200 Słupsk

W razie pytań prosimy o kontakt z instruktorem Działu Edukacji Filmowej MCK:
adres mailowy: kinorejs@wp.pl
tel.: 0-59 843 54 34

.
Projekt dofinansowany w ramach konkursu "Granty dla słupskich NGO"

ze środków Urzędu Miejskiego w Słupsku

.

.

.

.

.

.

KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
na projekt plakatu społecznego
pod hasłem

NIE DLA HANDLU LUDŹMI

.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22 maja 2014 odbyło się posiedzenie jury konkursu plastycznego na projekt plakatu pod hasłem NIE DLA HANDLU LUDŹMI. Jury, powołane przez Organizatora w składzie:
- Beata Zgodzińska
- Grażyna Bożek-Szczepłocka
- Janusz Wroński

po ocenie nadesłanych prac postanowiło przyznać dwa równorzędne wyróżnienia:
- Patrycji Jażewicz - Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Słupsku
- Marcie Ginter - Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Słupsku

Pozostałe prace zostały zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej. Jury skierowało specjalne podziękowania i słowa uznania do pani Emilii Semeniuk i uczniów z Gimnazjum nr 3 w Słupsku za zaangażowanie i wrażliwość w odczytaniu hasła konkursu.

Otwarcie wystawy i wręczenie nagród oraz podziękowań uczestnikom konkursu odbędzie się w czwartek, 29 maja, o godz. 12.00 w sali kina REJS. W programie tej uroczystości znajdzie się także spotkanie z członkinią Stowarzyszenia Trriny Papisten, panią Jennifer Senezan, oraz pokaz filmu dokumentalnego na temat handlu ludźmi.

Zapraszamy laureatów i uczestników konkursu, a także ich nauczycieli i opiekunów wraz z osobami towarzyszącymi.
Większe grupy prosimy uzgadniać z Organizatorem (tel. 59 8435 43459 8435 434)

Raz jeszcze gorąco gratulujemy zwycięzcom, serdecznie dziękujemy nauczycielom, opiekunom i wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w kolejnych edycji konkursu.

.

Stowarzyszenie Triny Papisten i kino REJS Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku zapraszają uczniów szkół ponagimnazjalnych z powiatu słupskiego do udziału w konkursie na projekt plakatu społecznego będącego ilustracją hasła ?NIE dla handlu ludźmi?.

Konkurs ten jest zwieńczeniem i podsumowaniem cyklu kilkunastu spotkań z młodzieżą na temat zagrożeń związanych ze zjawiskiem współczesnego niewolnictwa, organizowanych przez Stowarzyszenie Triny Papisten w roku szkolnym 2013/2014.

Niewolnictwo to zjawisko społeczne, którego istotą jest wykorzystanie pewnej grupy ludzi dla korzyści innych. Z człowieka i jego ubóstwa materialnego i psychicznego stworzono źródło dochodu. Współczesne niewolnictwo przybiera różne formy, np.: seksbiznesu, pracy przymusowej, handlu organami i przymuszania do żebractwa.
Szokującą prawdą jest to, że obecnie na świecie żyje około 27 mln niewolników. To więcej niż kiedykolwiek. Niewolników można spotkać wszędzie, są w Indiach, Azji, Afryce, Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej. Według Rady Europejskiej, co roku ofiarami handlu z Polski pada ok. 15 tys. osób. Polska jest krajem pochodzenia ofiar (ofiary z Polski wywozi się do większości państw europejskich: Niemcy, Holandia, Belgia, Hiszpania, Grecja, Włochy, Wielka Brytania), docelowym (głównie dla ofiar zza granicy wschodniej: Białorusi, Bułgarii, Rumunii, Ukrainy) oraz tranzytowym (przez teren Polski biegnie szlak handlu ludźmi, głównie ze Wschodu na Zachód).

Problem ?współczesnych form niewolnictwa? może dotyczyć każdego. Najskuteczniejszą metodą walki jest wzmożona czujność, wynikająca z posiadanej wiedzy na temat tego procederu. Celem naszego konkursu jest uświadomienie młodzieży, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, że zagrożenie współczesnym niewolnictwem jest realne i że można się przed nim bronić poprzez wzrost świadomości całego społeczeństwa.

.

Na projekty plakatów czekamy do 16 maja 2014.

.

Pliki do pobrania:

.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Triny Papisten i kino REJS Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku

.

.

Regulamin Konkursu

1. Organizatorem Konkursu ?NIE dla handlu ludźmi? jest Stowarzyszenie Triny Papisten i Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku.
2. Przedmiotem Konkursu jest praca plastyczna będąca plakatem społecznym ilustrującym hasło ?NIE dla handlu ludźmi?
3. Technika wykonania plakatu jest dowolna, format winien się mieścić w granicach między A3 do B1.
4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu słupskiego.
5. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.
6. Prace można składać osobiście lub nadsyłać pocztą na adres: Kino REJS, Młodzieżowe Centrum Kultury, al. 3 Maja 22, 76-200 Słupsk) z dopiskiem ?konkurs: NIE dla handlu ludźmi? w terminie do 16 maja 2014 (decyduje data potwierdzenia przyjęcia pracy przez sekretariat MCK). Prace dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie wezmą udziału w konkursie.
7. Wraz z pracą Uczestnik Konkursu winien dołączyć Kartę Zgłoszenia zawierającą tytuł pracy oraz pełne dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, adres e-mailowy, numer telefonu, nazwę i adres szkoły, ewentualnie nazwisko opiekuna). W przypadku prac zbiorowych prosimy o dostarczenie informacji o każdym autorze.
8. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca własna, niepublikowana i nienagradzana w innych konkursach.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji prac nadesłanych, w szczególności nagrodzonych i wyróżnionych, bez dodatkowej zgody autora i bez honorarium.
10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.
11. Organizatorzy powołają kompetentne Jury do oceny nadesłanych prac.
12. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Planuje się przyznać trzy nagrody i trzy wyróżnienia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród, jak również prawo do nieprzyznania nagrody.
13. Organizatorzy ogłoszą wynik Konkursu do dnia 23 maja 2014r na stronie www.kinorejs.emcek.pl (w zakładce konkursu ?NIE dla handlu ludźmi?). Nagrody zostaną wręczone do końca czerwca 2014. Szczegółowy termin uroczystości zostanie ogłoszony na stronie internetowej konkursu oraz podany uczestnikom w osobnej korespondencji.
14. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie i celu realizacji oraz rozstrzygnięcia Konkursu jak również wydania nagrody. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz do odwołania Konkursu, bez podawania przyczyn.
16. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
17. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmują Organizatorzy Konkursu.

.

Prace z dopiskiem ?Konkurs: NIE dla handlu ludźmi? prosimy nadsyłać na adres:

kino REJS
Młodzieżowe Centrum Kultury
al. 3 Maja 22
76-200 Słupsk

W razie pytań prosimy o kontakt z instruktorem Działu Edukacji Filmowej MCK:
adres mailowy: kinorejs@wp.pl
tel.: 0-59 843 54 34, 843 11 30