Kup
                                bilet ONLINE
Find us on Facebook

Aktualności

SALWA 2019

Zbliża się majówka, a wraz z nią SALWA, czyli największy w naszym mieście festiwal uliczny z muzyką i sztuką na żywo. Już 5 maja na ulicy Wojska Polskiego wśród wielu propozycji koncertów, pokazów i spektakli spotkacie także instruktorki i wolontariuszki warsztatów MANUFAKTURY i KORALIKÓW BEZ LIKU. Więcej ...

Remont budynku Emceku

Od 18 kwietnia do końca roku planowane są prace remontowe i termomodernizacyjne w budynku Emceku. Więcej ...

Dodatkowe pokazy dla młodego widza

W dniach 10 - 12 kwietnia serdecznie zapraszamy na dodatkowe przedpołudniowe pokazy filmów dla młodego widza. Więcej ...

8 WSPANIAŁYCH - eliminacje ogólnopolskie

5 kwietnia nasza Wspaniała zaprezentowała się przed komisją w Warszawie - trzymamy kciuki za jej wyniki. Więcej ...

JAJA Z NITEK - warsztaty wielkanocne

Pracownie emceku: plastyczna, Manufaktura oraz Koralików bez Liku zapraszają w sobotę, 13 kwietnia 2019, na rodzinne warsztaty wielkanocne pod hasłem JAJA Z NITEK. Więcej ...

Rozkład kwietniowych rejsów

Nie ilość, lecz jakość - to nasze hasło na ten miesiąc:) Jak zawsze w rejsowym repertuarze królować będzie kino polskie. Więcej ...

SŁUPSK NA TAK

Pierwszy dzień wiosny to również dzień pozytywnych emocji. Dzisiejszy DZIEŃ NA TAK poświęcamy promowaniu postaw młodych ludzi zaangażowanych w pomoc dla innych. Więcej ...

Wiosenne nowości

Wiosnę można poczuć nie tylko w powietrzu, ale także na naszych warsztatach rękodzielniczych, MANUFAKTURZE i KORALIKÓW BEZ LIKU. Więcej ...

MÓJ POMYSŁ NA FILM - edycja XII

Jury 12. edycji konkursu MÓJ POMYSŁ NA FILM, powołane w kinie Rejs Słupskiego Ośrodka Kultury, w składzie:

1. Janusz Bohdziewicz - przewodniczący jury w kategorii film
2. Daniel Odija - przewodniczący jury w kategorii scenariusz
3. Beata Zgodzińska-Wojciechowska - przewodnicząca jury w kategorii plakat filmowy

na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2018r. po ocenieniu wszystkich zakwalifikowanych prac postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

1) w kategorii film:
I miejsce - nie przyznano
II miejsce - Arkadiusz Koziosowski za film ZAGŁADA DOMU USHERÓW (600,00 zł)
III miejsce - Jakub Grzelak, Szymon Jackowski za film TRZY TWARZE CEBULI (400,00 zł)

2) w kategorii scenariusz:
I miejsce - Gabriela Maciejasz za scenariusz KARNET (500,00 zł)
II miejsce - Michał Stańczyk za scenariusz NIEŚMIAŁOŚĆ (300,00 zł)
III miejsce ex aequo - Aleksandra Banoth za scenariusz WYLĘGARNIA (200,00 zł)
III miejsce ex aequo - Natalia Zduńczyk za scenariusz ZA GŁOŚNA CISZA (200,00 zł)

3) w kategorii plakat filmowy:
I miejsce - nie przyznano
II miejsce ex aequo - Angelika Kołodziej za plakat ZGADNIJ (300,00 zł)
II miejsce ex aequo - Jan Stachowiak za plakat SALA SAMOBÓJCÓW (300,00 zł)
III miejsce - Paweł Andruch za plakat TETSUO: THE IRON MAN (200,00 zł)

Sposób przekazania nagród i dyplomów z każdym z laureatów ustalimy indywidualnie.

Serdecznie gratulujemy laureatom, a wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w kolejnej edycji konkursu.

.............................................................................................................

Uwaga, ważny komunikat!

Drodzy uczestnicy konkursu MÓJ POMYSŁ NA FILM i opiekunowie młodych twórców. W związku z nieotrzymaniem z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dofinansowania na organizację tegorocznej edycji, jesteśmy zmuszeni zmienić formułę konkursu, w tym - przede wszystkim - odwołać finałową galę i planowane wokół niej imprezy.

W związku z tym, że gala się nie odbędzie, nie będziemy ogłaszać listy prac zakwalifikowanych do finału. Informujemy, że jury zbierze się w dniu 11 czerwca i tego dnia konkurs zostanie rozstrzygnięty. Wyniki bez zbędnej zwłoki zostaną zamieszczone na stronie internetowej, a zwycięzcy jak najszybciej powiadomieni. Nagrody prześlemy laureatom za pośrednictwem poczty lub w sposób uzgodniony indywidualnie.

Za wszelkie, niewynikłe z naszej winy, zmiany serdecznie przepraszamy.

Uczestnikom życzymy powodzenia.

............................................................................................

Kino Rejs Słupskiego Ośrodka Kultury zaprasza młodzież do udziału w 12. edycji konkursu ?Mój pomysł na film?.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do uczniów w wieku 13-19 lat. Jego celem jest popularyzacja sztuki filmowej oraz zachęcanie młodzieży do aktywności twórczej.

Prace konkursowe można zgłaszać w trzech kategoriach:

1. PLAKAT do dowolnego filmu (fikcyjnego bądź istniejącego). Technika wykonania plakatu dowolna, format od A3 do A1. Obowiązuje forma papierowa.
2. SCENARIUSZ FILMOWY o objętości do 10 stron A4.
3. KRÓTKOMETRAŻOWY FILM FABULARNY o długości do 10 minut.
.
Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę w danej kategorii (jeden scenariusz, jeden plakat, jeden film).

Termin nadsyłania prac mija 20 maja 2018 roku.

Wzór karty zgłoszenia:

Mój pomysł na film - karta zgłoszenia 2018

Lista zakwalifikowanych prac zostanie ogłoszona do 10 czerwca 2018.

Organizator planuje przyznać nagrody pieniężne, po trzy w każdej kategorii. Wysokość nagród zależeć będzie od dofinansowania przyznanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Finałowa gala odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2018.

.

Regulamin konkursu "MÓJ POMYSŁ NA FILM"

1. Organizatorem konkursu ?Mój pomysł na film? jest kino REJS Słupskiego Ośrodka Kultury.
2. Przedmiotem konkursu jest:
- praca plastyczna będąca plakatem do dowolnego filmu (fikcyjnego bądź istniejącego)
- scenariusz filmowy o formie i objętości wymaganej dla krótkometrażowego filmu fabularnego
- krótkometrażowy film fabularny
3. Technika wykonania plakatu jest dowolna, format winien się mieścić w granicach od A3 do A1.
4. Scenariusz o objętości do 10 stron A4 należy składać w trzech egzemplarzach w formie drukowanej (czcionka: Courier New 12??) oraz w formie elektronicznej: na płycie DVD/CD lub e-mailowo (na adres: kinorejs@sok.slupsk.pl) w formacie doc, rtf, odt lub pdf.
5. Film krótkometrażowy fabularny o długości maksymalnie do 10 min. wykonany powinien być w technice cyfrowej i nadesłany w jednym egzemplarzu na płycie DVD/CD w formatach: DviX, Xvid, mp4.
6. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do młodzieży w wieku 13 - 19 lat.
7. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę w danej kategorii (jeden scenariusz, jeden plakat, jeden film).
8. Prace można składać osobiście lub nadsyłać pocztą na adres: kino REJS, al. 3 Maja 22, 76-200 Słupsk z dopiskiem ?Konkurs MÓJ POMYSŁ NA FILM? w terminie do 20 maja 2018 (decyduje data wpłynięcia). Prace dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie wezmą udziału w konkursie.
9. Do dnia 10 czerwca 2018 Organizator ogłosi listę zakwalifikowanych do finału prac, po 10 prac w każdej kategorii.
10. W dniach 26 - 27 czerwca 2018 planowane są finałowe pokazy konkursu MÓJ POMYSŁ NA FILM, gala wręczenia nagród oraz wydarzenia towarzyszące: koncert, pokaz filmu oraz spotkanie z gościem specjalnym.
11. Autorom zakwalifikowanych do finału prac (maksymalnie dwóm osobom reprezentującym jedną pracę) podczas finału zapewniamy nocleg i wyżywienie.
12. Wraz z pracą uczestnik konkursu winien dostarczyć swoje pełne dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, adres e-mailowy, numer telefonu, nazwę szkoły.
13. W przypadku prac zbiorowych prosimy o dostarczenie informacji o każdym autorze, z ograniczeniem do dwóch maksymalnie autorów w każdej kategorii.
14. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca własna.
15. Nie będą kwalifikowane prace, które zostały zgłoszone w poprzednich edycjach konkursu i powstały przed 1 stycznia 2017.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji i publikacji prac nadesłanych, w szczególności nagrodzonych i wyróżnionych, bez dodatkowej zgody autora i bez honorarium.
17. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów.
18. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne. Zaplanowano przyznać trzy nagrody w każdej kategorii. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, jak również prawo do nieprzyznania nagrody.
19. Organizator ogłosi wynik konkursu na stronie internetowej www.kinorejs.emcek.pl.
20. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas finałowej gali.
21. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie i celu realizacji oraz rozstrzygnięcia Konkursu jak również wydania nagrody. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz do odwołania Konkursu bez podawania przyczyn.
23. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
24. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje organizator konkursu.

Organizator

Prace prosimy nadsyłać na adres:
Kino studyjne Rejs
Słupski Ośrodek Kultury
al. 3. Maja 22
76-200 Słupsk
z dopiskiem Konkurs Mój pomysł na film

W razie pytań prosimy o kontakt z instruktorem Działu Edukacji Filmowej (adres mailowy: kinorejs@sok.slupsk.pl, tel.: 0-59 843 54 34).