Teatr RONDO powstał w 1966 roku z inicjatywy Andrzeja Golińskiego. Pan Andrzej zrealizował cztery spektakle. Po jego wyjeździe ze Słupska teatr zawiesił działalność. W roku 1972 Antoni Franczak zachowując tradycyjną nazwę rozpoczął pracę z nowym zespołem w składzie: Krystyna Trojanowska, Jerzy Karnicki, Ryszard Hetnarowicz, Zenon Czapski. I tak powstała premiera "Tu kolumbowe miałem stanowisko..." wg C.K. Norwida. Coroczne premiery - zarówno spektakle zbiorowe jak i monodramy - zdobywały liczne nagrody na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach. Recenzenci Ogólnopolskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora w Zgorzelcu ogłosili w roku 1973 stolicą polskiego monodramu. W 1976 roku do Słupska przybywa Stanisław Miedziewski. Jego spektakl wg poezji E. Jewtuszenki uznany został za rewelację na Międzynarodowym Festiwalu w Kozinebarcika (Węgry). I tak zaczęły się podróże teatru RONDO na festiwale zagraniczne.

Teatr RONDO pierwsze widowisko plenerowe wystawił w 1977 roku - były to "SZTANDARY I ZNAKI". Dwukrotnie organizował na zlecenie Federacji Teatrów Nieprofesjonalnych z Kopenhagii - Międzynarodowe Warsztaty Widowisk Plenerowych, w których uczestniczyli ludzie z całego świata (Indie, Izrael, Kraje Skandynawskie, Wielka Brytania i cała Europa. Widowiska były grane na Festiwalach w Portugalii, Austrii. Byłym Związku Radzieckim na Węgrzech i w całej Polsce.

Po licznych perypetiach teatr uzyskał swoją siedzibę! Konsystorz wyznania augsbursko-ewangelickiego sprzedał posakralny obiekt - kaplicę z 1912 r. przy ul. Niedziałkowskiego na Potrzeby Teatru Rondo. Miejsce stało się "wylęgarnią" licznych grup teatralnych i recytatorskich.

Ośrodek teatralny RONDO przez 20 lat funkcjonowania w Słupsku wyrobił sobie nie tylko renomę miejsca, w którym pokazuje się spektakle dobrej jakości, proponuje się pracę z instruktorami, którzy są cenionymi fachowcami w całej Polsce, organizuje się konkursy, festiwale i przeglądy, które oceniane są bardzo dobrze przez uczestników, ale również zyskał miano "magicznego miejsca", a to świadczy niezbicie o jego wyjątkowej atmosferze. Atmosferze, na którą składają się i genius loci i ludzie, którzy pracują w RONDZIE.

Kiedyś Słupskie Tygodnie Teatralne, następnie Festiwale "Totus Mundus...", Międzynarodowe Warsztaty Widowisk Plenerowych, teraz Finał Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konkurs Interpretacji "Witkacy pod strzechy", Słupski Festiwal Monodramów "Sam na scenie", przeglądy małych form teatralnych, koncerty, Festiwale Jazzowe, festiwale, przeglądy i imprezy przybliżające kulturę mniejszości narodowych i wyznaniowych - to inicjatywy, które pozwalają skupiać wokół Ośrodka szerokie grono odbiorców.

Współpraca z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Środowiskowym Domem Samopomocy, Centrum Wolontariatu i innymi instytucjami, które roztaczają opiekę nad ludźmi niepełnosprawnymi - to również tradycja sięgająca początków istnienia Ronda. Dwa międzynarodowe seminaria naukowe poświęcone dzieciom specjalnej troski - finansowane z funduszu Phare -zaowocowały wydawnictwami, które służą pedagogom w całej Polsce. Kilkanaście zespołów teatralnych w tej chwili działających i tworzących spektakle wielo- czy jedno- obsadowe, przekrój wieku (od dzieci w wieku wczesnoszkolnym do osób starszych) zainteresowanych twórczością sceniczną - dowodzą, iż nie maleje potrzeba realizowania kolejnych programów, przedstawień, widowisk i zdarzeń teatralnych. Projekty Ośrodka to zarówno działalność środowiskowa, ogólnopolska jak i międzynarodowa. Prócz seminariów i spotkań organizowanych w Słupsku, zespoły teatralne Ronda uczestniczą w festiwalach na całym świecie (m.in. Portugalia, Francja, Dania, Niemcy, Holandia, Rosja, Ukraina, Litwa).