Kup
                                bilet ONLINE
Find us on Facebook

Aktualności

Majowe propozycje szkolne

Przenosiny i pierwszy etap adaptacji w Teatrze Rondo za nami. Miło nam poinformować, że kino REJS od połowy maja wraca z propozycją seansów szkolnych. Więcej ...

Majowe seanse kina Rejs

Zapraszamy do zapoznania się z majowym repertuarem kina Rejs. Pierwsze seanse w gościnnej przestrzeni OT RONDO już w sobotę, 11 maja. Więcej ...

DNI SĄSIADA

Zapraszamy naszych sąsiadów z Zatorza na 3 dni atrakcji - pikniki, animacje dla dzieci, koncerty i spektakle to tylko niektóre propozycje Więcej ...

Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Do 25 maja czekamy na zgłoszenia do 28 edycji Festiwalu Więcej ...

Podsumowanie 8 Wspaniałych

Zapraszamy 17 maja na godz. 12.00 do sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku Więcej ...

Rejsowe seanse w RONDZIE

Na czas remontu Emceku pokazy kina REJS organizowane będą w O.T. RONDO przy ul. Niedziałkowskiego 5a. Połączona kasa kina REJS i RONDA czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 18.00 oraz pół godziny przed każdym seansem. Więcej ...

SALWA 2019

Zbliża się majówka, a wraz z nią SALWA, czyli największy w naszym mieście festiwal uliczny z muzyką i sztuką na żywo. Już 5 maja na ulicy Wojska Polskiego wśród wielu propozycji koncertów, pokazów i spektakli spotkacie także instruktorki i wolontariuszki warsztatów MANUFAKTURY i KORALIKÓW BEZ LIKU. Więcej ...

Remont budynku Emceku

Od 18 kwietnia do końca roku planowane są prace remontowe i termomodernizacyjne w budynku Emceku. Więcej ...

XXV Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków 8 WSPANIAŁYCH

Jubileuszowa edycja konkursu została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Słupska i Starosty Powiatu Słupskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego a także Patronatem Medialnym Nowej TV Słupsk.

*

PROTOKÓŁ

z posiedzenia komisji XXV edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, Starosty Powiatu Słupskiego oraz Prezydenta Miasta Słupska.

Komisja w składzie:
1. Anna Maćkowiak
2. Magdalena Mijewska
3. Rafał Nosewicz
4. Beata Kopka
5. Anna Sadlak
6. Dagna Sikorska
7. Jolanta Krawczykiewicz
8. Maciej Woszczyk
na posiedzeniu w dniu 12.03.2019 r. po wnikliwej analizie zgłoszeń i wysłuchaniu kandydatów wyłoniła spośród 33 zgłoszonych kandydatów:

8 Wspaniałych:

Bartosz Duszyński – I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku
Maja Hulecka – I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku
Wiktoria Arciszewska – I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku
Kamila Telakowska – II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku
Kinga Kłak – Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych
Tomasz Jonatowski – Zespół Szkół Agrotechnicznych
Magdalena Sobierajska – V Liceum Ogólnokształcące w Słupsku
Adrianna Szmigiero – Szkoła Podstawowa nr 10 w Słupsku
*
w eliminacjach ogólnopolskich powiat słupski reprezentować będzie

Magdalena Sobierajska – V Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

*

Wyróżnienie otrzymali:

Klaudia Opolska – Szkoła Podstawowa w Kobylnicy
Maksymilian Okroj – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Aleksandra Korkosińska – ZHP, II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku
*

Wyróżnienia w kategorii "Ósemeczka":

Sławomir Koźluk – Szkoła Podstawowa w Kobylnicy
Mateusz Kwiatkowski – Szkoła Podstawowa nr 5 w Słupsku
*

Nagrody specjalne dla Szkolnych Kół Wolontariusza:

Szkolne Koło Wolontariatu „Kornelowskie Słońce” Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, pod opieką p. Weroniki Kwaśniewskiej, w składzie: Szymon Przyborek, Julia Malska, Dominika Nowakowska, Kornelia Wirkus, Weronika Ślusarczyk, Roksana Bazyk, Klaudia Seeman, Julia Dymianiuk, Natalia Krzaczkowska, Klaudia Opolska, Sławomir Koźluk
Szkolne Koło Wolontariatu „Promyk” Szkoły Podstawowej w Sycewicach, pod opieką p. Marzeny Pietruk-Żytkowskiej, w składzie: Jakub Bursztynowicz, Oktawia Latała
Szkolne Koło Wolontariatu „Chcę pomagać” Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej, pod opieką p. Anny Klasy, w składzie: Julia Paluszek-Pek, Wiktoria Jońca, Martyna Owczarek, Zuzanna Karpa.
*

Doceniono również za pracę wolontariacką przyznając nagrody Słupskiego Ośrodka Kultury następujące osoby:

Roksana Falkowska – II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku
Aleksandra Chodynka – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Kacper Kubis – Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych
Roksana Zwara – Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku
Małgorzata Batruch – Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku

*

GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY ZA WASZĄ WSPANIAŁĄ PRACĘ NA RZECZ INNYCH

*

Uroczyste podsumowanie Konkursu i rozdanie nagród odbędzie się pod koniec maja w Słupski Ratuszu. Wszystkich uczestników i ich opiekunów poinformujemy o dokładnej dacie w późniejszym terminie.

*

REGULAMIN KONKURSU - EDYCJA SŁUPSKA

I. CEL KONKURSU
Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu.
(Realizacja programu wychowawczego J. Fabisiak "Wychowanie przez pracę i pomoc słabszym")

II. ORGANIZATORZY

1. Prezydent Miasta Słupska
2. Starosta Powiatu Słupskiego
3. Burmistrzowie i wójtowie Powiatu Słupskiego
4. Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku
5. Kuratorium Oświaty, Delegatura w Słupsku
6. Słupski Ośrodek Kultury
7. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Słupsku

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie "Ósemeczka" mogą uczestniczyć dzieci szkół podstawowych z klas 4-6.
2. W Konkursie "Ósemka" rozróżniono 2 podkategorie - "Ósemka Junior": uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej oraz "Ósemka Senior": uczniowie klas 1-5 szkoły ponadpodstawowej
3. Wypełnienie karty zgłoszenia zawierającej krótki opis działalności, rekomendacje osoby zgłaszającej lub opinie osób popierających kandydata, dane osobowe i przesłanie jej w terminie podanym w kalendarzu prac do Organizatora.
Uwaga: W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji Konkursu.

IV. DZIAŁANIA ZASŁUGUJĄCE NA WYRÓŻNIENIE

1. Konsekwentna pomoc potrzebującym.
2. Podejmowanie służby na rzecz społeczeństwa i środowiska.
3. Zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych.
4. Podejmowanie działań na TAK, aby w naszym życiu społecznym było mniej agresji i brutalności, a więcej życzliwości.
5. Aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.

V. KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW

Kryterium pracy
1. Konsekwencja w realizacji podjętych prac.
2. Zaangażowanie i wysiłek w osiągnięciu celu.
3. Pozytywny efekt społeczny.
4. Wzorowotwórczy charakter działań.
5. Wytrwałość w pokonywaniu trudności.
6. Motywy działania.
7. Minimum 1 rok pracy wolontariackiej.
Kryterium postawy
Integralnym warunkiem pozytywnej kwalifikacji kandydata jest nienaganna postawa w życiu codziennym (m.in.: wysoka kultura osobista, brak nałogów).
Przedstawione kryteria mają charakter pomocniczy i są jednym z elementów oceny kandydata.
Formy działania zasługujące na nagrodzenie:
- podejmowanie różnych działań wolontarystycznych na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego,
- zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych,
- podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole,
- aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.

VI. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
1. I etap - na szczeblu lokalnym
2. II etap - na szczeblu ogólnopolskim
- ze względu na trudność oceny oraz niemożność zastosowania jednolitego systemu kryteriów, zarówno podczas eliminacji lokalnych jak i ogólnopolskich, Jury zastrzega sobie prawo przeprowadzania indywidualnych rozmów z uczestnikami
- do eliminacji ogólnopolskich zgłaszana jest 1 osoba spośród laureatów lokalnych
- Jury powoływane przez Fundację "Świat na Tak" wyłania "Ośmiu Wspaniałych Polski"
- zarówno podczas eliminacji lokalnych jak i ogólnopolskich Jury może przyznać równorzędne wyróżnienia kilku uczestnikom bez wskazywania laureatów.

HARMONOGRAM

1.02.2019 - 05.03.2019 ETAP GMINNO-POWIATOWY promocja konkursu, popularyzacja założeń.

Do 05.03.2019

Zgłaszanie kandydatów. Materiały dotyczące kandydatów ze Słupska należy zgłaszać do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku (pokój 201).
Materiały dotyczące pozostałych kandydatów organizatorzy gminni wysyłają do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego.
Zgłoszenie winno zawierać 1 zdjęcie, opinię każdego kandydata (nie więcej niż 70 słów), charakterystykę ze wskazaniem jego niezwykłości na tle rówieśników, wymienienie pól aktywności, potwierdzenie aktywności przez środowisko, w którym kandydat działa (minimum dwie rekomendacje).

12.03.2019, godz. 9.00

Posiedzenie Komisji Konkursu
godz. 9.30 - rozmowy z nominowanymi do tytułu "Wspaniałego" (młodzież z terenu)
godz. 10.30 - rozmowy z nominowanymi do tytułu "Wspaniałego" (młodzież ze Słupska)
(Rozmowy odbywają się w emcek-u Słupskiego Ośrodka Kultury, al. 3 Maja 22, 76-200 Słupsk)
W przypadku zmiany godziny poinformujemy o tym wcześniej telefonicznie.
W przypadku niemożliwości przyjazdu dopuszcza się możliwość dołączenia do zgłoszenia (oprócz wymaganych dokumentów) również materiału na CD.

do 16.03.2019

Zakończenie etapu powiatowego i podanie laureatów do ogólnej wiadomości. Wytypowanie i zgłoszenie reprezentanta do eliminacji ogólnopolskich.

04-05.04.2019

Eliminacje ogólnopolskie (Warszawa)

czerwiec 2019

Finał XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

.

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie:

www.emcek.pl