„Emcek” nowo wyposażony” to projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Słupska, realizowany od dnia 15.04.2019 do dnia 30.09.2020.
Emcek Y T

W ramach projektu doposażymy zmodernizowany budynek „Emceku” Słupskiego Ośrodka Kultury. Zakupimy wyposażenie na potrzeby działalności kulturalnej oraz mające na celu usprawnienie obsługi biurowej. Część zakupionego wyposażenia zastąpi dotychczasowe, ponad 30-letnie, które nie nadaje się już do użytkowania. Dotyczy to komputerów, nagłośnienia i oświetlenia w sali widowiskowej, doposażenia pracowni muzycznej oraz mebli w części obiektu. Po modernizacji budynku i przystosowaniu go do współczesnych potrzeb pojawią się nowe przestrzenie, które zagospodarujemy i dzięki którym SOK będzie mógł rozszerzyć swoją ofertę kulturalną. Zmiana funkcji dotychczasowych pomieszczeń tego budynku pozwoli również na otwarcie placówki na oddolne inicjatywy, Pracownia Animacji Kultury, która dzięki wyburzeniu ścian stanie się otwartą przestrzenią w sensie architektonicznym a programowo chcemy aby była przestrzenią otwartą dla osób pragnących realizować działania kulturalne i społeczno-kulturalne, adresowane do mieszkańców miasta Słupska aktywizując lokalną społeczność. To miejsce tworzone jest z myślą o mieszkańcach  i dla mieszkańców. ta oferta jest także odpowiedzią na zmieniające się sposoby uczestnictwa w kulturze. Chcemy, aby stała się otwartą przestrzenią pomysłów i ludzi. 

Zakupiliśmy sprzęt i wyposażenie, jakie było zaplanowane na rok 2019. Dzięki zakupom dysponujemy obecnie częściowo nowym sprzętem nagłośnieniowo-oświetleniowym (I. część zakupów), doposażyliśmy Pracownię Muzyczną w nowe instrumenty i akcesoria. Zakupiliśmy dwa komputery dla pracowników i komputery PC do prowadzenia zajęć oraz laptopa do obsługi prezentacji, wyświetlania filmów na projektorze kinowym, wyświetlania zdjęć i obsługi  innych wydarzeń związanych z kinem.

2019 - zakup komputerów oraz sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego (część I).
Komputery, aby zmieścić się w zaplanowanych środkach finansowych, zakupiliśmy w częściach i będą one składane przez naszych pracowników w momencie, kiedy zostanie oddany do użytku budynek "Emceku".
Remont "Emceku" się przedłuża ale zakupy są realizowane zgodnie z planem  na rok 2020. Dzięki zakupom nowego sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego (II. część zakupów), wydarzenia organizowane w sali widowiskowej "klub pARTer" zyskają nową oprawę.  
 
2020 - zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego (część II).
Na wyposażenie „Emceku” pozyskaliśmy łącznie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury kwotę 199 tys. złotych.
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svg