W dniach 26 - 28 maja Słupski Ośrodek Kultury wraz z Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk gościli przedstawicieli ośrodków kultury, które brały udział w ubiegłorocznym projekcie realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury pn. "Zaproś nas do siebie".

W trakcie trzydniowej wizyty uczestnicy wzięli udział w dyskusjach o tworzeniu kultury czerpiąc z tożsamości miejsca oraz wielokulturowości, wymienli poglądy na temat zasobów, potencjału, możliwości, a także ograniczeń ośrodków kultury „na prowincji”.

Wizyta studyjna na Pomorzu miała na celu pokazanie, w jaki sposób wspierać społeczność lokalną w aktywności kulturalnej i kulturotwórczej, jak włączać mieszkańców w działania instytucji kultury, czerpiąc z tożsamości lokalnej, różnorodności dziedzictwa, wymianę doświadczeń na temat środowiska wiejskiego i jego apetytu na kulturę. Przeanalizowaliśmy również zmiany, jakie zaszły w Słupskim Ośrodku Kultury po przyłączeniu Młodzieżowego Centrum Kultury oraz w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk w kontekście udziału obu placówek w projekcie Zaproś nas do siebie!

Dla naszych gości przygotowaliśmy szereg ciekawych spotkań i atrakcji. Wizyta w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, spotkanie z przedstawicielami władz miasta i gminy Słupsk, wycieczkę do Bunkrów Bluchera w Ustce, wyjazd do Krzemienicy i Swołowa, a także spektakle w Ośrodku Teatralnym RONDO i Teatrze Lalki TĘCZA.

realizacja: Paweł Sadowski

Uczestnicy wizyty studyjnej zdobyli dodatkową wiedzę dotyczącą:

  • funkcjonowania placówek kultury "na prowincji",
  • niestygmatyzowania kultury tworzonej w placówkach poza dużymi miastami,
  • tworzenia marki miejsca,
  • oczekiwań mieszkańców wsi wobec lokalnych ośrodków kultury,
  • funkcjonowania placówek kultury w procesie zmian,
  • inicjatyw oddolnych, które mogą stać się źródłem dochodu,
  • tworzenia pracowni ceramicznej

fot. Krzysztof Piotrkowski

NCK logoProjekt „Zaproś nas do siebie!” jest projektem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury. Zakłada uczenie się poprzez poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń oraz budowanie relacji między uczestnikami. To wszystko podczas kilku miesięcy wizyt studyjnych, warsztatów, konsultacji z ekspertami oraz spotkań zespołowych!