46098126 978491189004192 3579147284576731136 oPrzygotowujemy się do podsumowania udziału SOK-u w programiiae ZAPROŚ NAS DO SIEBIE! 2018. Nasze refleksje i wnioski posłużą do przygotowania prezentacji, które pokażemy podczas wizyty studyjnej w Radomiu.

Istotą spotkania stały się też rozmowy, m.in. o ewentualnych zmianach w ofercie programowej SOK-u w przyszłym roku, korzyściach wynikających z udziału w projekcie, naszych ograniczeniach czy wyzwaniach stawianych przed nami. 

wSpólnie twOrzymy Kulturę: Małgorzata Burjan, Wiesław Dawidczyk, Joanna Gajdo, Joanna Grzybowska, Aleksandra Kalista (fot.), Bożena Konarowska, Rafał Kędzior, Katarzyna Tomasiak, Paweł Sadowski (video), Karolina Staśkiewicz, Joanna Swornowska, Maciej Sierosławski, Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska.