NCK logo pion kolor RGBSłupski Ośrodek Kultury znalazł się na liście najwyżej ocenionych wniosków. Jesteśmy w złotej dwudziestce ośrodków kultury z całej Polski !

Wnioski były oceniane pod kątem: celu i motywacji udziału w projekcie, zakresu działań instytucji, potencjału zespołu i przeprowadzonej diagnozy lokalnego dziedzictwa.

Przed nami kilka miesięcy wypełnionych wizytami studyjnymi, konsultacjami i szkoleniami!  Ponad 300 godzin wizyt studyjnych, warsztatów i webinariów!

Projekt angażuje wszystkich pracowników w proces zmieniający cały zespół – od dyrektora po pracowników. Będziemy pracować nad wzmacnianiem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz projektowaniem oferty programowej na nadchodzący rok w oparciu o to, co najcenniejsze – lokalne dziedzictwo. Zajmiemy się także mapowaniem lokalnych zasobów kulturalnych i budowaniem oferty, która kompleksowo odpowie na potrzeby mieszkańców.

Koordynator projektu: Bożena Konarowska