Kup
                                bilet ONLINE
Find us on Facebook

Aktualności

Majowe propozycje szkolne

Przenosiny i pierwszy etap adaptacji w Teatrze Rondo za nami. Miło nam poinformować, że kino REJS od połowy maja wraca z propozycją seansów szkolnych. Więcej ...

Majowe seanse kina Rejs

Zapraszamy do zapoznania się z majowym repertuarem kina Rejs. Pierwsze seanse w gościnnej przestrzeni OT RONDO już w sobotę, 11 maja. Więcej ...

DNI SĄSIADA

Zapraszamy naszych sąsiadów z Zatorza na 3 dni atrakcji - pikniki, animacje dla dzieci, koncerty i spektakle to tylko niektóre propozycje Więcej ...

Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Do 25 maja czekamy na zgłoszenia do 28 edycji Festiwalu Więcej ...

Podsumowanie 8 Wspaniałych

Zapraszamy 17 maja na godz. 12.00 do sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku Więcej ...

Rejsowe seanse w RONDZIE

Na czas remontu Emceku pokazy kina REJS organizowane będą w O.T. RONDO przy ul. Niedziałkowskiego 5a. Połączona kasa kina REJS i RONDA czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 18.00 oraz pół godziny przed każdym seansem. Więcej ...

SALWA 2019

Zbliża się majówka, a wraz z nią SALWA, czyli największy w naszym mieście festiwal uliczny z muzyką i sztuką na żywo. Już 5 maja na ulicy Wojska Polskiego wśród wielu propozycji koncertów, pokazów i spektakli spotkacie także instruktorki i wolontariuszki warsztatów MANUFAKTURY i KORALIKÓW BEZ LIKU. Więcej ...

Remont budynku Emceku

Od 18 kwietnia do końca roku planowane są prace remontowe i termomodernizacyjne w budynku Emceku. Więcej ...

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego

"Co mi się podoba i czego chciałbym więcej ... NA ZATORZU"

30 maja 2017 r. (wtorek) o godz. 14 w MCK-u odbyło się podsumowanie Konkursu Fotograficznego "Co mi się podoba i czego chciałbym więcej ...NA ZATORZU".

Oto wyniki jury:
I miejsce - Łukasz Tomczak "Dzieciństwo"
II miejsce - Karolina Macias "Wieża"
III miejsce - Paulina Mosakowska "Kreatywność"
Wyróżnienia:
Natalia Lewandowska - "Porządek w chaosie"
Daria Jankiewicz - "Czy to bank?"
Jan Godek "Trójca"
Maciej Gwiżdż "Ring"
Dominik Strzelbicki "Miasto"
Michalina Michułka "Witkacy"
Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie facebook lub w zakładce DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2017

Laureatom serdecznie gratulujemy!!!

Konkurs został zrealizowany w ramach zadania "Diagnoza potencjału Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku" w programie "DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2017".
Konkurs został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku.

REGULAMIN

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

?Co mi się podoba i czego chciałbym więcej ...? NA ZATORZU

1. Organizatorem konkursu fotograficznego ?Co mi się podoba i czego chciałbym więcej ...? NA ZATORZU zwanego dalej ?Konkursem? jest Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku, zwane dalej ?Organizatorem?.

2. Celem Konkursu jest zarejestrowanie różnorodnych przejawów życia mieszkańców dzielnicy Zatorze oraz miejsc, w których się ono toczy. Przedmiotem fotografii może być zarówno człowiek, jak i fragment lokalnego krajobrazu. W Konkursie chodzi jednak o to, by na każdym zdjęciu można było rozpoznać elementy Zatorza. Chcemy bowiem stworzyć fotograficzną mapę miejsc przyjaznych, interesujących i inspirujących, których często nie zauważamy.

3.Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, niekoniecznie muszą być to mieszkańcy Zatorza, jednak na zdjęciach powinny być kadry z tej dzielnicy.

4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres mck.slupsk@wp.pl. Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB (w razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości).

5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze.

6. W e-mailu przesłanym na adres Organizatora powinny znajdować się następujące informacje: dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres)/ numer telefonu/ adres e-mail/ tytuł fotografii/ plik JPG podpisany nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny.

7. Prace będą przyjmowane do dnia 13 maja 2017 r.

8. Obróbka zdjęć przysłanych na Konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na zmianach ? rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.

9.Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

10. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

Zamieszczenie fotografii w ?Galerii w Oknie?, nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www. emcek.pl Organizatora oraz stronie MCK na facebooku. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych oraz ich prezentacji w innych publikacjach związanych z Konkursem.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątku i osobistych praw autorskich oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca prace zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

11. Wszelkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Jury wybierze również prace wyróżnione ? o ilości tych prac Jury zdecyduje podczas obrad. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach: www.emcek.pl/ facebook MCK. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy, która odbędzie się w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku w dn. 23 maja 2017 r.

12. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:

- za zajęcie I miejsca ? 300 zł

- za zajęcie II miejsca ? 250 zł

- za zajęcie III miejsca ? 200 zł

- wyróżnienia ? 100 zł

Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.

13. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.emcek.pl oraz na stronie MCK na facebooku. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego. Konkurs nie jest ?grą losową? w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. nr 68, poz. 341, z późn. zm.). Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

Konkurs jest realizowany w ramach zadania ?Diagnoza potencjału Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku? w programie ?Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017?.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017?.