• EMCEK /
 • emcek /
 • DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2017
Kup
                                bilet ONLINE
Find us on Facebook

Aktualności

SALWA 2019

Zbliża się majówka, a wraz z nią SALWA, czyli największy w naszym mieście festiwal uliczny z muzyką i sztuką na żywo. Już 5 maja na ulicy Wojska Polskiego wśród wielu propozycji koncertów, pokazów i spektakli spotkacie także instruktorki i wolontariuszki warsztatów MANUFAKTURY i KORALIKÓW BEZ LIKU. Więcej ...

Remont budynku Emceku

Od 18 kwietnia do końca roku planowane są prace remontowe i termomodernizacyjne w budynku Emceku. Więcej ...

Dodatkowe pokazy dla młodego widza

W dniach 10 - 12 kwietnia serdecznie zapraszamy na dodatkowe przedpołudniowe pokazy filmów dla młodego widza. Więcej ...

8 WSPANIAŁYCH - eliminacje ogólnopolskie

5 kwietnia nasza Wspaniała zaprezentowała się przed komisją w Warszawie - trzymamy kciuki za jej wyniki. Więcej ...

JAJA Z NITEK - warsztaty wielkanocne

Pracownie emceku: plastyczna, Manufaktura oraz Koralików bez Liku zapraszają w sobotę, 13 kwietnia 2019, na rodzinne warsztaty wielkanocne pod hasłem JAJA Z NITEK. Więcej ...

Rozkład kwietniowych rejsów

Nie ilość, lecz jakość - to nasze hasło na ten miesiąc:) Jak zawsze w rejsowym repertuarze królować będzie kino polskie. Więcej ...

SŁUPSK NA TAK

Pierwszy dzień wiosny to również dzień pozytywnych emocji. Dzisiejszy DZIEŃ NA TAK poświęcamy promowaniu postaw młodych ludzi zaangażowanych w pomoc dla innych. Więcej ...

Wiosenne nowości

Wiosnę można poczuć nie tylko w powietrzu, ale także na naszych warsztatach rękodzielniczych, MANUFAKTURZE i KORALIKÓW BEZ LIKU. Więcej ...

DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2017

Od drugiej połowy lutego realizujemy już I cz. zadania "Diagnoza potencjału Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku" w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017" .

Celem strategicznym tego programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Najprościej i najkrócej: zadanie składa się z dwóch części:

1) w terminie od 20 lutego do 30 czerwca 2017 r. - zidentyfikowanie zasobów, potrzeb i oddolnych inicjatyw wśród mieszkańców Zatorza,

2) w terminie od 31 lipca do 20 listopada 2017 r. - realizacja autorskich inicjatyw (od 3 do 7) mieszkańców Zatorza przy wsparciu MCK-u.

Będziemy Państwa systematycznie informować o kolejnych elementach tego zadania.

"Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017."

DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE

ZATORZE - ludzie i miejsca (fragmenty diagnozy)

Zatorze - największa dzielnica Słupska podzielona na następujące osiedla:

 • Osiedle Niepodległości,
 • Osiedle Króla Jana III Sobieskiego (Osiedle Królów Polskich),
 • Osiedle Króla Stefana Batorego,
 • Osiedle Piastów.

Wedle danych znajdujących się w słupskim Urzędzie Miejskim granica dzielnicy Zatorze biegnie na zachód od trakcji kolejowej Szczecin - Gdańsk, od północy sąsiaduje ze Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną od wschodu ze Śródmieściem i Nadrzeczem. Zwyczajowo jednak, mieszkańcy Słupska za części dzielnicy Zatorze, uważają jedynie Osiedle Króla Jana III Sobieskiego (Osiedle Królów Polskich) i Osiedle Króla Stefana Batorego. Natomiast Osiedle Niepodległości i Osiedle Piastów uważane są za osobną część miasta.

Najbardziej rozpoznawalne instytucje usytuowane na Zatorzu to:

Gimnazjum nr 2 przy ul. J. Sobieskiego,

Gimnazjum nr 4 przy ul. S. Banacha,

hala targowa ?Pod Wieżą? przy ul. S. Banacha,

Kościół Parafialny pod wezwaniem św. Faustyny Kowalskiej przy ul. S. Konarskiego,

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5 przy ul. Jana Kazimierza,

Młodzieżowe Centrum Kultury przy al. 3 Maja (emcek) ze studyjnym kinem REJS ? jedyna miejska instytucja kultury w tej części Słupska,

Placówka Wsparcia Dziennego nr 1 (świetlica środowiskowa) przy ul. Zygmunta Augusta

Powiatowy Urząd Pracy przy ul. Fabrycznej,

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Czyn? przy ul. S. Leszczyńskiego,

Spółdzielczy Dom Kultury ?Emka? (przy ul. Zygmunta Augusta) Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ?Czyn?,

Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. S. Banacha,

Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. S. Leszczyńskiego,

Chyba, że znacie jakieś inne miejsca, to czekamy na informację. Uzupełnimy listę!

Za miejsca posiadające potencjał do animacji kulturalnej na Zatorzu można uznać, po obserwacji terenowej oraz ankiecie przeprowadzonej na Facebooku przez ?Słupskie Bańki Mydlane?:

plac zabaw obok Spółdzielczego Domu Kultury ?Emka? przy ul. Zygmunta Augusta,

plac zabaw przy ul. S. Konarskiego obok Kościoła Parafialnego pw. św. Faustyny Kowalskiej,

skwer przy ul. Wazów,

?Orlik? przy ul. Wiatraczna,

taras Młodzieżowego Centrum Kultury,

podwórka przy ul. A. Gryfitki.

Chyba, że znacie jakieś inne miejsca, to czekamy na informację. Uzupełnimy listę! :)

"Tory" fot. Małgorzata Golecka

Zatorze - ludzie (fragment diagnozy)

Na Zatorzu zamieszkuje (na podstawie ewidencji ludności) 16.747 osób. W tabelce podajemy zestawienie mieszkańców Zatorza według wieku i płci.


Wiek

Kobieta

Mężczyzna

Razem

4-6 lat

210

269

479

7-11 lat

391

418

809

12-15 lat

275

265

540

16-20 lat

339

355

694

21-35 lat

1656

1621

3277

36-60 lat

3032

2762

5794

60

3081

2073

5154

Razem

8984

7763

16747

Ścianka diagnostyczna podczas "WIELKANOCNEGO JARMARKU"

Diagnostyczna akcja animacyjna: sadzenie bratków w ramach Światowego Dnia Ziemi

To wewnątrz, a to efekt finalny na zewnątrz.

Robimy ankiety. Zbieramy informacje do diagnozy.

Zatorzanie o tym, dla jakiej grupy wiekowej/ społecznej oferta instytucji kultury jest najważniejsza (fragment diagnozy).

a) osoby dorosłe - 17% odpowiedzi

b) gimnazja (13-15 lat) - 16% odpowiedzi

c) klasy IV-VI szkoły podstawowej - 12% odpowiedzi

d) seniorzy - 12% odpowiedzi

e) matki/ ojcowie z dziećmi - 9% odpowiedzi

f) wczesnoszkolna - 8% odpowiedzi

g) studenci - 8% odpowiedzi

h) przedszkolna - 6% odpowiedzi

Takie wyniki mogą wiązać się z wieloma czynnikami. Po pierwsze: prawie 70% badanych to osoby dorosłe, jednak nie seniorzy. Po drugie: o ile oferta wydarzeń jednorazowych dostosowana (interesująca) jest do osób dorosłych (koncerty, spektakle, seanse filmowe), to jednak brak stałych zajęć kierowane do tej grupy wiekowej. W wywiadach pogłębionych badani wskazywali zwłaszcza na warsztaty teatralne dla dorosłych oraz wykraczające poza standard zajęcia plastyczne. Deklarowali, iż chcieliby kontynuować zarzucone pasje, uczyć się nowych rzeczy, czynnie uprawiać działalność kulturalną. Po trzecie: powszechnie widoczna jest duża aktywność kulturalna dzieci, zwłaszcza ze wczesnych klas szkoły podstawowej. Inaczej rzecz się ma w przypadku tych, które szkołę podstawową kończą lub uczą się w gimnazjach. Oferta kierowana do gimnazjalistów jest nad wyraz skromna i niedostosowana do ich zainteresowań. Zapomina się o przemianach mentalności wynikających z przemian cywilizacyjnych, powodujących różnicowanie zarówno w zakresie estetyki, jak i potrzeb kulturalnych. Potrzeby kulturalne kierunkuje, a nawet zaspakaja najczęściej szkoła, nie zaś instytucja do tego powołana.

Dodatkowo, przy przeprowadzaniu ankiet, respondenci wskazywali na całkowite pomijanie w projektowaniu oferty kulturalnej placówki innych grup narodowościowych. Jest to potencjał niedostatecznie wykorzystany. Dostrzeganie różnorodności kulturowej mogłoby stać się inspiracją do rozmaitych działań mających na celu dialog międzykulturowy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WARSZTATY z tworzenia i realizacji projektów - prowadzenie Grzegorz Basarab

Terminy spotkań (sala Tango):

21 maja 2017 r. godz. 12.00

28 maja 2017 r. godz. 10.00

2 czerwca 2017 r. godz.16.30

Będziemy rozmawiać o: mieszkańcach Zatorza, dobrych praktykach, tworzeniu wniosków. Zapraszamy wszystkich chętnych

W sumie 3 inspirujące i twórcze spotkania. Pomysły, pomysły, pomysły ... sypały się, jak z rękawa.

Jakie czynniki decydują o udziale w wydarzeniu kulturalnym? (fragment diagnozy)
Najważniejsze czynniki decydujące o udziale w wydarzeniu kulturalnym to:

a) zainteresowania - 25%

b) odpowiedni termin wydarzenia - 19 %

c) niewysoki koszt/ niska cena biletu - 15 %

d) niewielka odległość od miejsca zamieszkania - 12%,

e) duża ilość czasu wolnego - 12%

f) skuteczna reklama, zachęta - 11%

g) możliwość zabrania dzieci - 6%

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS FOTOGRAFICZNY "CO MI SIĘ PODOBA I CZEGO CHCIAŁBYM WIĘCEJ ... NA ZATORZU"

Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym ?Co mi się podoba i czego chciałbym więcej ...NA ZATORZU". Jego istotą jest zarejestrowanie różnorodnych przejawów życia mieszkańców dzielnicy Zatorze oraz miejsc, w których się ono toczy. Przedmiotem fotografii może być zarówno człowiek, jak i fragment lokalnego krajobrazu. W Konkursie chodzi jednak o to, by na każdym zdjęciu można było rozpoznać elementy Zatorza. Chcemy bowiem stworzyć fotograficzną mapę miejsc przyjaznych, interesujących i inspirujących, których często nie zauważamy. Przewidujemy nagrody pieniężne. Prace będą przyjmowane do dnia 13 maja 2017 r. Podsumowanie i wystawa w "Galerii w Oknie" w dn. 23 maja 2017 r.

Projekt plakatu Mateusz Marszałkowski

Konkurs Fotograficzny "Co mi się podoba i czego chciałbym więcej ... NA ZATORZU" oprócz tego, że dostarczył nam wiele wspaniałych zdjęć, to także stał się elementem diagnostycznym. Wiemy teraz o miejscach, które są dla Was znakami rozpoznawczymi, punktach charakterystycznych dla dzielnicy, miejscami gdzie "może się dziać" i kulturalnie, i integracyjnie. Poniżej zdjęcia z podsumowania konkursu i wystawy prac laureatów (niektóre nienagrodzone prace także zostały wydrukowane i pokazane).

Komisja Konkursowa w składzie:

Anna Maćkowiak, Małgorzata Golecka, Bożena Konarowska

postanowiły przyznać następujące nagrody:

I miejsce - nagroda finansowa w wysokości 300 zł - Łukasz Tomczak "Dzieciństwo"

II miejsce - nagroda finansowa w wysokości 250 zł - Karolina Macias "Wieża"

III miejsce - nagroda finansowa w wysokości 200 zł - Paulina Mosakowska "Kreatywność"

Wyróżnienie - nagroda finansowa w wysokości 100 zł - Natalia Lewandowska "Porządek w chaosie"

Wyróżnienie - nagroda finansowa w wysokości 100 zł - Daria Jankiewicz "Czy to bank?"

Wyróżnienie - nagroda finansowa w wysokości 100 zł - Jan Godek "Trójca"

Wyróżnienie - nagroda finansowa w wysokości 100 zł - Maciej Gwiżdż "Ring"

Wyróżnienie - nagroda finansowa z wysokości 100 zł - Dominik Strzelbicki "Miasto"

Wyróżnienie - nagroda finansowa w wysokości 100 zł - Michalina Michułka "Witkacy na ścianie"

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia prac w "Galerii w Oknie"!

Działanie sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Działanie sfinansowano ze środków Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku.

"Dzieciństwo" fot. Łukasz Tomczak I Nagroda

Łukasz Tomczak "Dzieciństwo" I Nagroda

Jan Godek "Trójca" (wyróżnienie) oraz Łukasz Tomczak "Filipek"

Wyróżnienie Daria Jankiewicz "Czy to bank?"

Łukasz Tomczak "Bohater pod wieżą"

II Nagroda Karolina Macias "Wieża"/ wyróżnienie Dominik Strzelbicki "Miasto"

Michalina Michułka "Witkacy" (wyróżnienie)

Pozostałe (niewymienione), nagrody zdobyli:

III miejsce - Paulina Mosakowska "Kreatywność"

Wyróżnienia:

Natalia Lewandowska - "Porządek w chaosie"

Maciej Gwiżdż "Ring"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na tarasie "Międzynarodowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych"/ za emcekiem na podwórku przy A. Gryfitki piknik kulturalny "Po nitce do kłębka"

Dobry czas, żeby promować konkurs na inicjatywy oddolne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Oto kilka propozycji inicjatyw oddolnych mieszkańców Zatorza, które pojawiły się podczas prowadzonych przez nas badań: maraton filmów fantasy, noc kina, seanse tematyczne, małe koncerty ? trio, jazz, muzyka kameralna, aktywne poranki, duża impreza związana z grami planszowymi lub wystawa modelarstwa, tworzenie murali, działania związane z historią hip-hopu, reaktywacja dzieci z blokowisk (chodzi najprawdopodobniej o projekt teatralny o zacięciu społecznym ?Z blokowiska do teatru?), koncerty muzyki klasycznej poza zamkniętą przestrzenią instytucji, festiwal tańca czy uliczne zawody taneczne, warsztaty fotograficzne, konkurs gier online, wspólne działania rodziców z dziećmi (zwłaszcza małymi), piknik rodzinny w parku przy ul. Wazów, gra terenowa.

A Państwo o czym myślicie?

Na Państwa pomysły zapisane we wnioskach czekamy do 14 czerwca 2017 r.

Tu można pobrać pełen regulamin konkursu oraz formularz wniosku.

Zasady

Zasady.doc 131,50 kB

Formularz wniosku

2 czerwca o godz. 16.30 spotykamy się w MCK-u. Będziemy rozmawiać o: mieszkańcach Zatorza, dobrych praktykach, tworzeniu wniosków. Zapraszamy wszystkich chętnych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działając w oparciu o "Zasady wyboru inicjatyw w ramach zadania ?Diagnoza Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku? realizowanego w ramach programu DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2017 komisja konkursowa w składzie:

1. Anna Maćkowiak - Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku

2. Bożena Konarowska - koordynatorka zadania z ramienia Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku

3. Beata Pawłowicz - animatorka kultury

4. Agata Iskrzycka - mieszkanka Zatorza

5. Klaudia Mrowińska - Fiołek - mieszkanka Zatorz

po formalnym i merytorycznym przeanalizowaniu 6 zgłoszonych do konkursu inicjatyw zdecydowała odrzucić 1 inicjatywę z powodu błędów formalnych.

Komisja przy ocenie projektów brała pod uwagę następujące kryteria:

1. Cel realizacji zadania ? 0/2 pkt

2. Opis działań podjętych przy realizacji zadania ? 0/2 pkt

3. Osoby zaangażowane w realizację zadania (doświadczenie, umiejętności) ? 0/2 pkt

4. Miejsce realizacji zadania (zwłaszcza animacja nowych miejsc) ? 0/2 pkt

5. Liczba działań ? 0/2 pkt

6. Zasoby zaangażowane w realizację zadania (ludzkie/ rzeczowe) ? 0/2 pkt

7. Adekwatność użycia materiałów do projektowanych działań ? 0/2 pkt

8. Harmonogram ? 0/2 pkt

9. Wydatki ? 0/2 pkt

Komisja przyznawała punkty kolektywnie. W sumie można było otrzymać maksymalnie 18 pkt. Całkowita kwota dotacji to 22.000 zł.

Komisja Konkursowa wybrała do realizacji następujące inicjatywy oddolne, przyznając określoną kwotę dofinansowania.

?NOSZĘ ZA TO RZE? - kwota dotacji 2.940 zł

Trzydniowe działania o charakterze warsztatowym/ tworzenie szablonów służących do zapisywania na koszulkach lub płóciennych torbach haseł związanych z Zatorzem wymyślonych przez uczestników warsztatów/ wystawa fotografii uczestników warsztatów z torbami i w koszulkach z własnoręcznie zaprojektowanymi hasłami.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Razem

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18 pkt

?Wielkoformatowa Galeria S.I. Witkiewicza w Słupsku? ? kwota dotacji 6.000 zł

Stworzenie muralu inspirowanego twórczością Witkacego przy ul. 3 Maja/ warsztaty dla dzieci/ młodzieży ze street artu/ wernisaż malowidła obudowany różnymi działaniami artystycznymi.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Razem

2

2

1

2

2

2

2

2

2

17 pkt

?GO 3! - KULTURALNY ZAWRÓT GŁOWY? ? kwota dotacji 5.870 zł

Konkurs "Detektyw Językowy"/ akcja informacyjna ze słowami trudnymi wpisanymi w grafikę o wysokim poziomie artystycznym/ gra o charakterze językowo- kulturalnym (przystanki z działaniami kulturalnymi w różnych częściach Zatorza)/ warsztaty teatralno-językowe dla młodzieży na podstawie wybranych tekstów Mirona Białoszewskiego.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Razem

2

2

2

2

2

2

1

2

2

17 pkt

?ZAPLĄTANY SŁUPSK ? MIEJSKIE KREACJE? ? kwota dotacji 5.090 zł

Cykliczne spotkania mieszkańców Zatorza mające na celu wspólne dzierganie/ stworzenie instalacji umieszczonej w przestrzeni dzielnicy.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Razem

2

2

2

2

2

2

1

2

1

16 pkt

?BAŃKOWE ZATORZE? ? kwota dotacji 2. 100 zł

Mały festiwal bańkowy na Zatorzu/ warsztaty z puszczania dużych baniek/ tworzenie "rzeźb zamkniętych w bańkach".

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Razem

2

1

1

2

2

2

0

2

0

12 pkt

Komisja prosi o uzupełnienie i poprawienie wniosków pod kątem uwag przedstawionych przez Komisję do dnia 24 czerwca 2017 r. i złożenie ich w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku.

Pierwsze spotkanie z pomysłodawcami inicjatyw odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r.

Zapraszamy na kolejne spotkanie pomysłodawców inicjatyw w dniu 4 lipca 2017 r. godz. 18.00

Teraz najbliższe spotkanie 10 lipca 2017 r. godz. 18.00

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2017".

DIAGNOZA potencjału Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku