cool-turalnie plakatSłupski Ośrodek Kultury dzięki dotacji od Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016, rozpoczyna w Słupsku realizację programu „Bądź cool-turalnie aktywny”.

W ramach projektu Słupski Ośrodek Kultury pragnie położyć nacisk na aktywizację środowisk kulturotwórczych wśród studentów, mieszkańców śródmieścia oraz osiedla Piastów. Razem z partnerami zadania: Akademią Pomorską, Spółdzielnią Mieszkaniową „Kolejarz” oraz Miejską Biblioteką Publiczną zbadamy zasoby, potrzeby i oczekiwania osób wśród wybranych grup projektowych. W trakcie badania wykorzystane zostaną metody pomiarowe opracowane przez Zakład Socjologii AP. Do tradycyjnych środków badawczych: ankieta, wywiad itp. włączone zostaną środki animacji kultowej – happeningi, pikniki kulturalne i inne.

Wiedza zdobywa w ten sposób poza wartością dokumentacyjną pozwoli stworzyć diagnozę potrzeb dla środowisk kulturotwórczych – znaleźć ich najsilniejsze strony oraz wytypować te aspekty ich działalności, które wymagają wsparcia instytucjonalnego. Właściwie ukierunkowana pomoc – podniesienie indywidualnych i zbiorowych kompetencji w zakresie animacji kulturowej stanie się kolejnym etapem projektu.

„Bądź cool-turalnie aktywny” zakończy się rozpisaniem konkursu na projekty kulturalne, stworzone przez mieszkańców Słupska. Projekty zostaną sfinansowane dzięki dotacji otrzymanej przez Słupski Ośrodek Kultury. To jakie będą to przedsięwzięcia i jak zostaną zrealizowane, będzie rezultatem a zarazem sprawdzianem skuteczności działań w ramach „Bądź cool-turalnie aktywny”.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016.”

cool turalnie logotypy